Πιστοποιήσεις ISO

ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | ISO 27001:2023

 

Από τις 07 Φεβρουαρίου 2024, το IQNet και η SRAC πιστοποιούν τις προσπάθειές μας:

ISO 27001:2023 Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών

ISO 27001
ISO 27001

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 27001
ISO 27001

ISO 14001:2015 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ISO 27001
ISO 27001